Διοικητικο Συμβουλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’

ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΘΕΙΑΚΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ

ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΚ & ΕΣΚΑ

ΘΕΙΑΚΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΚ & ΕΣΚΑ

ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ

ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΘΕΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΚΑΜΑΡΙΚΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΝΙ & ΠΡΟΜΙΝΙ

ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝH JUNIOR

ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ

ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ